Sborové studio Zvoneček / O studiu

Hudební škola hlavního města Prahy

 

vzniklo v září roku 1996 v Hudební škole hlavního města Prahy. Většina dětí má jako hlavní obor hru na hudební nástroj a zpívání má přispět k rozvoji jejich celkové hudebnosti. Nejtalentovanější děti tak při svých prvních krůčcích získávají další průpravu, která jim může pomoci zlepšit intonaci, zpřístupnit složitější rytmy apod. Těm dětem, které nemíří k dráze profesionálních hudebníků, sborové studio umožňuje seznamovat se s hudbou a poznat krásná díla našich i světových autorů. Všechny děti se ve sboru učí – a to již od těch nejmenších – systematické práci a podmínkám kolektivní činnosti.

Libeňský zámeček 1997

Původní sbor Zvoneček se v průběhu let stal skutečným sborovým studiem s vlastní bohatou činností, která se stále rozvíjí. Dnes ve třech odděleních – koncertním (Zvonky) a dvou přípravných (Zvonítka a Zvonečky) - zpívá kolem 250 dětí a mladých lidí ve věku 4 -26 let. Z nejstarších členek koncertního sboru se v roce 2006 vyčlenil  samostatný dívčí komorní sbor a přijal jméno Abbellimento*). Repertoár sboru je vybírán s ohledem na věk dětí, ale snaží se o stylovou pestrost. Proto máme na programu kromě dětských a lidových písní i duchovní skladby s klavírním i varhanním doprovodem - od středověkých chorálů až po současnou tvorbu zejména českých autorů.
* (hudební) ozdoba 

Kompletní historii sborového studia naleznete zde. Vybrané kapitoly s ilustrativními fotografiemi od počátků naší činnosti jsou v tomto článku.

 

Chcete zpívat s námi?
aneb jak začít zpívat v některém z našich sborů

 

Přípravný sbor I Zvonítka přijímá nejmenší děti od 4 do 7 let s možností výběru hry na hudební nástroj.


Přípravný sbor II Zvonečky přijímá děti od 8 do 10 let.

Koncertní sbor Zvonky přijímá děti od 11 let.
Podmínkou přijetí je buď předchozí pěvecká zkušenost nebo znalost not ze hry na hudební nástroj.

Dívčí komorní sbor Abbellimento přijímá členy
přednostně z koncertního sboru Zvonky.
V případě zkušeností z jiných sborů
možná individuální dohoda.

Přijímáme
nové členy pro II. pololetí školního roku 2019 / 20


27. ledna 2020   14 - 17 hod  ve třídě 121
 


nebo

po osobní domluvě se sbormistryní
prof. Jarmilou Novenkovou

j.novenkova@zvonecek.cz
gsm 604 216 918

Informace pro sponzory a zájemce o vystoupení

 

Z historie sboru

...aneb koncerty, vystoupení, festivaly a soutěže

Realizace: i-servis.cz