Sborové studio Zvoneček / Střelské Hoštice 2019 zpravodajství

Hudební škola hlavního města Prahy

Střelské Hoštice 2019 zpravodajství

Zdravíme ze Střelských Hoštic!

Ať už ze severní Itálie, nebo z Prahy jsme se před polednem sešli v Hošticích. Rozdělení do pokojů, první vydatný oběd, seznámení se s pravidly pobytu, první společné zpívání, první vydatná večeře, úvodní scénka a rozdělení do týmů - to všechno jsme doposud stihli. Děti s mírnou dávkou rozpačitosti sledovaly vyprávění několika postav, které jim sdělovaly, co je v následujícím týdnu v Hošticích (kromě zpívání) čeká. Abyste si mohli udělat vlastní úsudek, připojuji Renatou Hánovou úžasně zpracovaný text úvodní scénky, který jsme se snažili před dětmi co nejvěrohodněji ztvárnit. Dost možná, že jsme při produkci pobavili více sebe, než děti… Ale kdo ví… Chystáme zítřejší program, vzpomínáme na Jarušku a Honzu, kteří tu s námi nemohou být a jsme odhodláni připravit dětem zážitky, na které budou dlouho vzpomínat. Držte nám palce, ať se nám to podaří!

Dobrou noc. Markéta Vokrouhlíková

Pevnost HOSCHTABURG

1. obraz

M        Mnich            L          Lékař              P         Princezna                 A            Alchymista                                       Č         Čarodějnice    R      Rarach                       HP      Hradní pán

 

Na scéně M+L

M        Nebudu zastírat, pane kolego, že ztrácení mladých talentovaných zpěváků na naší pevnosti Hoschtaburg mi již dlouhé roky nedává spát.

            Já mu říkám kolego, poněvadž on léčí… on léčí Vaši duši i tělo, no a když už neví, tápe a nejde mu to, tak najednou povolá mě – teoretika, abych svými modlitbami, kouřem a zaříkáváním jeho snahu nějak dokončil.

 

L          Ale jistě, pane kolego.

            Já ho tituluji kolegou, protože mu to prostě udělá radost.

            Ale jistě, pane kolego, nenechávejme se odvést od našeho společného cíle nějakými malichernostmi, jako je oslovení. Ale jestli chcete, mohu Vás nazývat třeba služebníkem a vy mne klidně šarlatánem.

            Ať je to jak chce, každopádně právě nyní bychom měli řešit přijezd nových zpěváků.

M        Vy jste snad již zaznamenal, že skupina již není kompletní?

L          No, tak to snad zaznamenalo v tuto chvíli víc osob v tomto seskupení.

M        Nevím, řekl bych, že nejspíš budou chybět ty nejslabší a nejmladší kusy, jak to tak bývá.

L          Je tomu tak, pane kolego. Ačkoliv jsem se snažil vybírat jen kusy zdravé a prověřené, ke ztrátě došlo.

M        Je čas k zaříkávání a modlitbám.

L          Pane kolego. Před malou chvílí jste sám přiznal, že k těmto praktikám přistupujeme vždy až jako k poslednímu kroku.

M        Není čas otálet. Zajdu k alchymistovi, ať něco obzvláště čoudícího připraví, Snad dokáže vytvořit pořádnou clonu …. takovou záclonu, na které se nám náš problém alespoň zjeví.

L          Nechci Vás zrazovat, kolego, ale myslím, že naše pokrokové středověké lékařství dokáže již dnes stavět na vyšších principech, než je zaříkávání a vykuřování   

M        Jo? Tak prosím…máte prostor…. já jdu do sklepení pro Alchymistu.

L          A co mám léčit, kolego – přelud, výplod fantazie….?

            Ačkoliv vím, že ….

/……. přivedou se mašlí svázaní nováčkové v zácloně…../

 

L          Co to je? Neříkal jste Alchymista? Tohle má být vědec?

Č         Vědec nemá čas. Má toho moc. Poslal ještě Raracha… Prý pro obveselení shromáždění…. Tak se ukaž, co umíš.

R         ( popletený Rarach začne odříkávat)... Ukaž, co umíš jsme zařadili do programu na středu. Nachystejte si na večer scénky a všechno choďte konzultovat se mnou. Přihlášky do soutěže přijímáme do zítřejšího večera.

Č         Kuš, zmlkni Rardo. Pokračujte moudří pánové. S tímto individuem pro pobavení se Alchymista trochu netrefil do vážnosti situace, kterou tu máme…

A         Ale trefil, ale trefil… My vědci máme od jakživa vytříbený smysl pro humor! Myslím, že je na čase, aby i alchymista vystoupil ze svých baněk, sklepení, pokusů a bádání.

            Dobrý den, páni kolegové.

L+M    Buďte zdráv pane kolego.

L          Pane kolego, je to horší, něž se čekalo. Chybí jich bez mála tucet!!

A         No, myslím, že tomuto k shromáždění mám co říci.

            Podívejte se, milánkové. Jestli myslíte, že jste tu jen pro vlastní zábavu a legraci, tak na to hned zapomeňte. Bude potřeba zapojit ty vaše mozečky a nemyslet si, že zpěvem (omluvně mrkne na Jarušku)… že pouze zpěvem… se dá všechno vyřešit.

            Je to v hlavě, milánkové… ne v …krku!!!

            Je třeba umíchat takový koktejl – říkejme mu  stylově…Hoho  ( jako Hoštický )

            …jojo… ehmm Hoho… až se z Vás bude kouřit.

 

 

L          … Je to tu zase…

 

M        … je to tu zase. Zase se to opakuje.

L          … no ano, už jsem vám to říkal…je to tu zase…

M        A jsme zase bezmocní … já s modlitbami, alchymista s chemií i s HOHO koktejlem a vy, doktore, jste se s tou vaší medicínou taky nijak moc daleko nedostal …

L          Máte pravdu, smělý mnichu, (divně se M zatváří na oslovení) medicína kráčí sice mílovými kroky kupředu, ale …

M        (skočí mu do řeči) …ale zase nás čekají zoufalá volání, pláč a zpěvy z naší hradní studny.

 

            Nic naplat, starý brachu, (divně se L zatváří) budeme muset spojit svoje síly.

L          …a nejen my. Budeme muset spojit síly všichni, jak jsme tady.

M        Však se podívejte, kolik jich tu je.

L          Je zbytečné předstírat, drahý bratře, že se nic neděje.

M        Kolego, oni se tváří, že nic neví.

R         Oni nic neví???

M        Kuš, jdi dál…páchneš ohněm.

R         …tak oheň, pečení klobásek, zpěvy při kytaře … To jsme k Vaší radosti naplánovali na pátek. Zpívat budeme ….

L          ….zpívat, právě nebudou Rarachu, jestli se nám nepodaří je dostat mimo nebezpečí a vysvětlit jim O CO JDE.

R         Tak jde o to … chovat se tady slušně, nepít alkohol, nekouřit, nevzdalovat se bez dovolení z areálu a furt a furt zpívat…

M        …zpívat…řekni jim to ty, moudrý ranhojiči. Vládnu pouhým slovem, ale tohle je velký úkol pro obyčejného mnicha.

L          Však ano, vládnete slovem. Musíte jim říct pravdu, když už sem vážili takovou cestu.

            Já, až začnou omdlévat pod tíhou vašich slov, je budu postupně křísit a nebo odklízet…tady s Rarachem.

A         Kdyžtak je rozpustíme… to taky jde… A ušetříme náklady za postel, jídlo a zpáteční cestu…

R         Tak ano, uklízet se musí. Udržovat pořádek se bude každodenně. Kontrola a budování bude několikrát denně. Budete se pravidelně mýt a čistit si chrup. Spodní prádlo měňte si denně – brrr... čistota – půl zdraví, viďte ranhojiči!

L          Pravdu díš, Rarachu.

Č         Rarachu. Kuš!

 

Přichází princezna a hradní pán – všichni se klaní…

 

P         To jsem si mohla myslet. To jsem vás našla v pěkné společnosti. Čím víc do Vás investuji, tím víc tlacháte, jste nespokojeni a nic moudrého jste nevymysleli. Hrad mám plný lidí, prolézají mi tu každý kout a pánové tu vedou filosoficky náboženské polemiky a obklopují se tu lůzou… Vidíte to můj drahý? (otočí se na HP

HP       Ale drahá, to se dalo předpokládat, že v okamžiku, kdy se vzdálíme, byť jen na malou chvíli, pár let, století…je veškeré snažení v …cimbuří.

            Navrhuji, hermeticky uzavřít hrad, ke vchodům postavit stráže, kontrolovat každého občana, který by chtěl vstoupit. Prohlédnou veškerá zavazadla, kapsy, boty – jestřábím zrakem, a vozy s nákladem i bez vpouštět pouze na zvláštní povolení... A do hradu mohou jen prověření jedinci!  Kde já jsem to už viděl… Že by na taková opatření přišla jiná moudrá hlava než moje???

M        Snažíme se objasnit tady … mládeži … co se tu přihodilo.

HP       Jo, a co už pochopili?

Že se ocitli na hradě, kde je popletený mnich, hloubavý ranhojič a potrhlý rarach s čarodějnicí.

P         Ale proč tu jsou svázaní jejich přátelé, proč se nesmí přiblížit k hradní studně a proč se z ní ozývá nářek, pláč a zpěv…?

M        No…to už vědí.

HP       A proč? To už taky vědí?

M+L+Č+R+A            kroutí hlavou

P         Vy jste je sem přivezli, tak jim to taky řekněte.  Jsem Vaše moudrá panovnice, záleží mi na lidech, kteří se kdy ocitnou na mém panství.

HP       Nerozčilujte se má drahá. Tady pan kazatel jistě dokáže hravě objasnit zkázu zdejšího panství.

 

2. obraz

M        Zdejší hrad – nazývejme ho tedy již jeho jménem – tedy, zdejší hrad Hoschtaburg již po staletí odolává nejrůznějším nájezdům. Často jsme museli naše děti a ženy, starce a stařenky před nepřítelem ukrývat do hvozdů, lesů a houští. Někdy se nestihli ukrýt mimo hrad, a tak se schovávali v hladomornách, sklepích. Jednou se skupinka dívek ukryla ve studni. Studna byla sice hluboká, ale přesto ještě nebyla úplně vykopaná. Voda zde byla příliš hluboko, a když se narazilo na skálu, práce se zdržely.  Přesto byla cesta dolů jednodušší, než nahoru. Po několika dnech bojů se nakonec podařilo nepřítele z hradu vytlačit. Začala obnova hradu. Lidé se vraceli z okolí. Práce na studni nebyla prioritou. Dětem se nedařilo ze studny vylézt. Volaly, zpívaly, ale nikdo tomu nevěnoval pozornost. Dvořané občas slyšeli zvonivé zpívání, ale nikdo nezačal pátrat, odkud ty zvonivé melodie vychází. Zoufalé matky se nechtěly vzdát naděje na záchranu svých dětí, prosily o pomoc ostatní poddané i panovnici, ale nikdo je nevyslyšel. Měly se smířit s faktem, že jejich děti si odvezli nepřátelé jako svou kořist.

            Když zoufalí a zesláblí zpěváčci ve studni zjistili, že je už nikdo nehledá, začali vzývat z okolí rarachy, čarodějnice a jiné temné síly, aby jim pomohli. Avšak s takovými mocnostmi není radno si zahrávat. Raraši je obalamutili a pomoc nepřišla. Místo ní přišlo na hrad velké sucho. Obyvatelé hradu potřebovali vodu. I vzpomněli si na nedokopanou studnu. Na záchranu zpěváčků již však bylo pozdě. Zoufalé matky, když zjistily, že jejich děti po mnoho dní a týdnů prosily o pomoc, proklely zdejší hrad, studnu i okolní hvozdy. Zaklely všechny, kteří přijedou a zpívají v jeho blízkosti. Kouzelné síly spoutají nešťastné zpěváčky, kteří se stanou bludnými zpěváky. Jsou pak navěky spoutaní a uvěznění v zdejší studni.

           

            Kdy je někdo vyvede ze spáru tajemných sil? Kdy pomine prokletí?

            Je těžké najít hrad, který jako by se zahalil do závěsu z mlhy. Říká se, že na hradě stálo velké zrcadlo. V den, kdy matky pochopily osud svých dětí, se v zrcadle odrážel celý hrad. Ve velkém smutku hodila jedna z maminek do zrcadla velký kámen a ten roztříštil zrcadlo na mnoho kousků. Kdo střepy zrcadla najde, dá dohromady obraz hradu. Tam najde i bludné zpěváky. Kletba bude zlomena a zpěváci budou zachráněni.

 

P         Je to na vás. Skupinu, která má být pohlcena zlým osudem už znáte. Věříme, že nebudete lhostejní a zachráníte ji.        

Č         1.)       Je třeba najít hrad.

2.)       Je třeba najít klíče. Odemknout a odhodit jednou pro vždy těžké zámky kletby.

            3.)       Máte čas do soboty.

 

M        Vytvořte si týmy

            Každý den se dozvíte úkoly, které je nutné splnit, a překážky, které je potřeba překonat.

            Spolu a přesto každý sám plňte každodenní úkoly.

            Ráno při rose získáte střepy zrcadla – to musíte složit.

            Večer můžete získat klíče k osvobození svých přátel.

            Mějte se rádi a zpívejte si pro radost.

 

Přejeme Vám krásný Zvonečkový týden.

Realizace: i-servis.cz