Sborové studio Zvoneček / GMHŠ a Spolek

Hudební škola hlavního města Prahy

Organizační zázemí sborového studia Zvoneček - Praha

Zřizovatelem sborového studia je Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy,  v jejíž prostorách se veškerá základní činnost odehrává. Doprovod dospělých na veškeré akce (soustředění, zájezdy, koncerty apod.) je zajišťován výhradně dobrovolníky z řad rodičů a přátel sboru.
 

V roce 2000 bylo z řad rodičů založeno
občanské sdružení Zvoneček – Praha, jehož úkolem je podporovat činnost sborového studia po stránce organizační a finanční. Sdružení připravuje a realizuje všechny akce, koncerty, soustředění a zájezdy, které se odehrávají mimo prostory Hudební školy hlavního města Prahy.

Od 1.1.2014 je Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. spolkem - neziskovou právnickou osobou s právní kontinuitou bývalého občanského sdružení. Získává finanční prostředky z grantů Městské části Praha 3, Magistrátu hlavního města Prahy a z darů fyzických i právnických osob.

 

Sborové studio Zvoneček - Praha  

Sbormistryně a umělecká vedoucí: Jarmila Novenková  j.novenkova@zvonecek.cz GSM +420 604 216 918 

 


 

Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. 

registrováno Ministerstvem vnitra ČR od 28. 12. 2000 jako samostatný právní subjekt pod čj. VS/1-1/45610/00-R.
Zapsán 1.1.2014 do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze : Spisová značka L 11418

Právní forma: spolek
Stanovy
Adresa: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3-Žižkov
IČO: 70892946  
DIČ: CZ70892946 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: ČSOB, č.účtu 116 476 123 / 0300

 


Rada Spolku (funkční období 4/2017 - 4/2019):
předseda: Jan Vančura  j.vancura@zvonecek.cz   GSM +420 603 514 072   (pevná linka +420 296 796 200)
místopředsedkyně: Markéta Vokrouhlíková  m.vokrouhlikova@zvonecek.cz  GSM +420 603 700 905
pokladník: Eva Pudlovská  e.pudlovska@zvonecek.cz GSM +420 739 220 938
členové: Hana Kačírková, Petra Kupková, Veronika Sklenářová, Markéta Štruplová, Vojtěch Vidman, Jana Vlasáková

 


Rada spolku se schází 3 - 4 x ročně ke zhruba hodinovému projednání všech akcí a schválení předpokládaných rozpočtů či konečných vyúčtování. Jednou za rok pořádá veřejné shromáždění členů, na němž jsou vítáni rodiče sborových dětí, přátelé sboru a všichni, kdož s námi sympatizují.


 

 

 

Zápisy ze schůzí

Realizace: i-servis.cz